چهارشنبه 1 فروردين 1397
 
 
     چهارشنبه 1 فروردين 1397

اطلاعات شعب دارای باجه عصر در اسفند ماه سال 96 و شعب دارای کشیک در روز شنبه چهارم فروردین ماه سال 97
 

*تمامی شعب تحت پوشش مدیریت شعب مناطق سه گانه و شعبه مستقل مرکزی تهران طبق روال معمول به صورت یکسره (تاساعت 15:30) دارای باجه عصر می باشند.

*در سایر مدیریت های شعب، باجه عصر به مدت حداکثر 2 ساعت ، از روز چهارشنبه مورخ 1396/12/16 لغایت 1396/12/28برقرار می باشد.
*در روزهای پنج شنبه، باجه عصر دایر نمی باشد.
 *شعب کشیک در تاریخ 97/1/4 از ساعت 9 الی 12 آماده ارائه خدمات به مشتریان خواهند بود.