چهارشنبه 29 شهريور 1396
 
 
     چهارشنبه 29 شهريور 1396

در صورت عدم مشاهده آیکن های play و stop و به منظور نصب نرم افزار فلش اینجا را کلیک نمایید(win32-bit)
در صورت عدم مشاهده آیکن های play و stop و به منظور نصب نرم افزار فلش اینجا را کلیک نمایید(win64-bit)
در صورت عدم امکان نصب نرم افزار فلش به دو شیوه فوق این صفحه را با استفاده از مرورگر فایر فاکس مشاهده نمایید.
پادکست
تاریخ نشر از :
تا :
عنوان : گزیده اخبار هفته دوم دی ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته دوم دی ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 637 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 7:44
عنوان : گزیده اخبار هفته اول دی ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول دی ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 636 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 2/71 مگابایت زمان : 9:28
عنوان : گزیده اخبار هفته آخر آذر ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته آخر آذر ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 635 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 6/23 مگابایت زمان : 9:5
عنوان : گزیده اخبار هفته سوم آذر ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته سوم آذر ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 634 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 10:19
عنوان : گزیده اخبار هفته دوم آذر ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته دوم آذر ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 633 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 5/73 مگابایت زمان : 8:20
عنوان : گزیده اخبار هفته اول آذر ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول آذر ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 632 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 0/00 مگابایت زمان : 11:5
عنوان : گزیده اخبار هفته آخر آبان ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته آخرآبان ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 631 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 4/04 مگابایت زمان : 8:50
عنوان : گزیده اخبار هفته سوم آبان ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته سوم آبان ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 630 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 4/22 مگابایت زمان : 9:13
عنوان : گزیده اخبار هفته دوم آبان ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته دوم آبان ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 629 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 7/58 مگابایت زمان : 11:2
عنوان : گزیده اخبار هفته اول آبان ماه 1395          
توضیحات : در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول آبان ماه 1395 که مشروح آن در هفته نامه 628 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
حجم فایل : 6/87 مگابایت زمان : 10:0
Page 1 of 22