سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397

 
نادر قاسمی
عضو هیات مدیره

تحصیلات:
کارشناسی ارشد علوم بانکی
 
سابقه کاری:
مدیر امور اعتباری
مدیر امور طرح و برنامه
رییس اداره کل ارزیابی عملکرد
رییس اداره کل امور مدیریت های شعب
معاون اداره کل امور مدیریت های شعب
رییس حوزه ناظر
 
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
 مدیریت اموراعتباری وسرمایه گذاری(اداره کل اعتبارات و تامین مالی،اداره کل تسهیلات تبصره ای)
اداره کل مدیریت مبارزه با پولشویی
اداره کل امورشعب استان تهران
 
شماره تماس : 82932802 - 021
نمابر  : 82932809 - 021
پست الکترونیک  :