یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
 
 
     یکشنبه 30 ارديبهشت 1397

 
مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب اشخاص حقیقی

· ارایه اصل وکپی کارت ملی و شناسنامه
· ارایه اصل وکپی کارت ملی و شناسنامه و وکالت نامه وکیل والصاق آن به برگ افتتاح حساب
·گذرنامه وبرگ اقامت دارای اعتبار درصورتی که بازکننده حساب از اتباع خارجی باشد.
·درمواردی که حساب به صورت مشترک افتتاح می گردد ، شرکاء باید علاوه برتکمیل برگ افتتاح حساب وسایر مدارک دیگر ، نسبت به تکمیل وامضاء فرم الحاقیه قرارداد اقدام نمایند.

توضیح : درصورت تغییر نشانی ، مشتری ملزم به ارایه آدرس جدید وکد پستی ده رقمی می باشد.


مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب اشخاص حقوقی

· یک نسخه از اساسنامه و یا شرکت نامه شخص حقوقی و روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که درآن اولین آگهی ثبت شرکت ، آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاهای مجاز چاپ شده باشد .
· یک نسخه از تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه اشخاص دارای امضاهای مجاز و ارایه مهر اشخاص حقوقی
الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضاء هیات مدیره و هیات عامل شرکت
ب- مشخصات دارندگان حق امضاء با معرفی حق برداشت از حسابهای شرکت.
ج- مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل (مدیران اجرایی)
· تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکتهای تعاونی ( کارگری و غیر کارگری )

نکته : افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی صرفا برای حساب قرض الحسنه جاری امکانپذیر است .