سه شنبه 1 خرداد 1397
 
 
     سه شنبه 1 خرداد 1397

شركت سرمايه گذاري ساختماني بانكهاي ايران
یکی از شرکتهایی که در تشکیل بانک مسکن نقش داشته است شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران بوده است که در ذیل به طور مختصر به تاریخچه آن پرداخته می شود.
« شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران درمردادماه سال 1355با سرمایه 15میلیاردریال با مساعدت بانک مرکزی ایران و مشارکت 28 بانک و سرمایه گذاری بخش خصوصی تأسیس شد و بالغ بر 97 درصد سهام آن متعلق به سایر بانکها بود. هدف از تأسیس این شرکت (طبق ماده 3 اساسنامه) کمک به ایجاد و تأسیس واحدهای ساختمانی ، اعم ازمسکونی و تجاری بود. طبق ماده 4 اساسنامه، شرکت به منظور نیل به اهداف خود می بایست به عملیات زیرمبادرت ورزد:
 
  •  ایجاد تسهیلات مالی مورد نیاز واحدهای ساختمانی ازطریق پیش خرید واحدها
  •  تشویق سرمایه گذاری در زمینه اجرای طرحهای مذکور طبق آئین نامه مصوب هیئت مدیره
  •  دریافت هرگونه وام و اعتبار از منابع داخلی و خارجی
  •  فروش واحدهای مسکونی به خریداران (بصورت نقدی یا اقساطی) و واحدهای تجاری به طورنقدی
  •  مشارکت در ایجاد شرکتهای جدید تولیدکننده مصالح ساختمانی و مساعدت به توسعه وگسترش شرکتهای موجود از طریق خرید سهام شرکتهای مذکور

کارکنان این شرکت 53 نفر بوده است که از این تعداد40 نفر کارمند و13نفر خدمتگزار و راننده و نامه رسان بودند. توزیع کارکنان شرکت برحسب مدرک تحصیلی نشان می دهدکه 3 نفردارای مدرک تحصیلی دکترا، 8 نفر فوق لیسانس،12نفرلیسانس،3 نفر فوق دیپلم، 12نفر دیپلم،3 نفرسیکل اول متوسطه و12نفرحدود ششم ابتدائی بوده اند. به استناد دفاتر و حسابهای شرکت تاپایان آذرماه 1358 از 15 میلیارد ریال سرمایه شرکت درحدود 3.4 میلیارد ریال آن در طرحهای ساختمانی سرمایه گذاری شده بود و از بقیه سرمایه مبلغ 11.4میلیارد ریال بصورت سپرده ثابت نزد بانکها و1.2میلیارد ریال آن بصورت اوراق قرضه نگهداری می شد. شرکت اعتباراتی جهت پیش خرید و یا تعهد خرید واحدهای مسکونی پرداخت نموده بود از جمله آن وامهائی بوده است که بشرح جدول شماره2 به بانک ساختمان پرداخت کرده است. شرکت جمعاً در 8 طرح ساختمانی سرمایه گذاری نموده بود که یکی ازآنان وام خرید ساختمان به دانشگاه گیلان به مبلغ 150 میلیون ریال به مدت پنج سال بود. بقیه طرحهاکه قرارداد آنها به صورت پیش خرید و تعهد خرید منعقد گردید شامل الهیه کرمانشاه (حدود 400 واحد)، پودونک شیراز (115 واحد)، کورش عجب شیر (100 واحد)، ابهر (150 واحد)، بوستان تهران، رشت (512 واحد) و دانشگاهیان تهران (1350 واحد) می باشد که عموماً در سال 1356 منعقد گردید. به استناد اهداف، وظایف و عملکرد شرکت سرمایه گذاری ساختمانی بانکهای ایران، بایستی این شرکت را بعنوان یک مؤسسه مالی مرتبط با بخش ساختمان به شمار آورد که درصورت تداوم فعالیت آن نقش چندان موثری دراین بخش نمی توانست داشته باشد و لذا عمدتاً بصورت حاشیه ای فعالیت می نمود. اما نکته مثبت و حائز اهمیت آن در مرحله ادغام، دارا بودن میزان قابل توجهی منابع مالی بلا استفاده بوده است که درتعیین میزان سرمایه بانک مسکن و تأمین منابع اولیه بانک مؤثر واقع گردید.