چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397
 
 
     چهارشنبه 5 ارديبهشت 1397

کارت هدیه سازمانی

1. این کارت علاوه بر دارا بودن تمام ویژگی های کارت هدیه فعلی،امکان دریافت نقدی وجه و تغییر رمز از طریق دستگاههای خود پرداز بانک مسکن را نیز دارا می باشد.
2.  این کارت صرفا جهت ارائه به سازمان ها و موسسات مزبور طراحی گردیده و امکان ارائه آن بصورت انفرادی مقدور نمی باشد.
3. نام موسسه دریافت کننده پس از اعلام مدیریت می بایست بر روی کارت درج و به مدیریت مربوطه ارسال گردد.
4. این کارت با مبالغ 500000و 1000000ریال قابل صدور است.
5. با توجه به این که امکان پرداخت نقدی توسط دستگاههای خود پرداز بانک مسکن جهت این نوع کارت ها فراهم می باشد لذا در صورت ضبط کارت توسط دستگاهای خودپرداز ضرورت دارد با توجه به عدم درج نام مشتری بر روی کارت ،شعب تحت پوشش ضمن اخذ تصویر شناسنامه کارت و اخذ تصویر شناسنامه یا کارت ملی و احراز هویت نسبت به تحویل کارت هدیه سازمانی به مشتری اقدام نمایند.
6. در زمان تحویل کارت به موسسات وسازمانها ضرورت دارد تا آن مدیریت نسبت به نگهداری سوابق و سریالهای مربوط به تحویل این دسته از کارت ها به موسسه درخواست کننده ونام شعبه فروشنده کارت اقدام نماید.