دوشنبه 27 آذر 1396
 
 
     دوشنبه 27 آذر 1396

 
چاپ
دکتر محمدهاشم بت شکن 
 

مدیرعامل و رییس هیات مدیره 

تحصیلات :
کارشناسی مدیریت بازرگانی- دانشگاه اصفهان – 1368
- کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی- دانشگاه تهران – 1371
- دکتری مدیریت مالی – دانشگاه تهران - 1377

سوابق کاری:
مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری بهمن 1380تا 1387
 - عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری بهمن 1381 تا 1389
- عضو هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران  1383 تا 1388
- عضو هیات مدیره گروه بهمن 1386 تا1389
- رئیس هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار 1387 تا 1389
- مشاور اقتصادی بانک کشاورزی 1387 تا1388
- عضو هیات مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران 1387 تا 1389
- عضو موظف هیات مدیره و عضو هیات عامل (ناظر بر حوزه‌های اعتبارات، بین‌الملل و بانکداری اختصاصی) بانک اقتصاد نوین 1387 تا 1390
- معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی بانک اقتصاد نوین 1387 تا 1390
- معاون بانکداری شرکتی بانک اقتصاد نوین 1389 تا 1390
- رئیس هیات مدیره بانک همکاری اسلامی عراق 1387 تا 1390
-مدیرعامل بانک اقتصادنوین1390  تا 1392
 
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت :
مدیریت امور حراست( اداره کل حفاظت و امور ایمنی،اداره کل حفاظت پرسنلی و معاونت حفاظتIT)
مدیریت امور ارتباطات و بازاریابی
اداره کل حوزه مدیریت 
 اداره  کل گزینش
اداره کل بازرسی

شماره تماس  : 88772697 - 021
نمابر  : 88884026 - 021
پست الکترونیک :botshekan@bank-maskan.ir