دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
 
 
     دوشنبه 31 ارديبهشت 1397

 
چاپ
مدیر عامل و رییس هیات مدیره

 تحصیلات :کارشناسی ارشد مدیریت امور بانکی
 
سابقه کاری:
مدیر برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد
رییس اداره برنامه ریزی و تشکیلات
معاون اداره برنامه ریزی و تشکیلات
 
مدیریت ها و ادارات تحت نظارت : 
  • اداره کل بازرسی
  • مدیریت امور حراست( اداره کل حفاظت و امور ایمنی،اداره کل حفاظت پرسنلی و اداره کل حفاظت فناوری اطلاعات و اسناد)
  • مدیریت امور ارتباطات و بازاریابی(اداره کل روابط عمومی،اداره کل بازاریابی)
  • اداره کل حوزه مدیریت
  • اداره کل گزینش
  
  021-  88772697 :شماره تماس
   021- 88884026 :نمابر  
rahimi49@bank-maskan.ir : پست الکترونیک