یکشنبه 30 ارديبهشت 1397
 
 
     یکشنبه 30 ارديبهشت 1397

 


افراد واجد شرایط توسط مبادی ذیربط (بنیاد شهید و امور ایثارگران)تعیین و به بانک معرفی می شوند.

 

شرایط دریافت تسهیلات :

 

-جانبازان 25 درصد وبالاتر ،آزادگان ،خانواده شهدا اعم از همسر وفرزندان والدین (بصورت جداگانه )با معرفی بنیاد شهید وامور ایثارگران

 

-عدم استفاده از مزایا وتسهیلات یارانه ای( با استعلام از سازمان ملی زمین ومسکن )

 

- پرداخت تسهیلات به افرادی که در سالهای قبل از تسهیلات تا سقف 50 میلیون ریال استفاده وتا پیش از پایان سال 1388 تسویه نموده اند بلامانع می باشد.

 

-پرداخت تسهیلات به افرادی که تا پیش از پایان سال 1383 از تسهیلات تا هرسقفی استفاده وتا کمتر از سه سال (حداکثر تا پایان سال 1385) تسویه نموده اند،

مشروط به بازپرداخت یارانه های دریافتی با تایید سازمان ملی زمین ومسکن بلامانع می باشد.

 

-جانبازان دارای درصد جانبازی حداقل 70 درصد در صورت تشخیص بنیاد شهید وامور ایثارگران وتسویه تسهیلات قبلی بدون شرط مبلغ وتاریخ تسویه تسهیلات

پیشین مجاز به استفاده مجدد از این تسهیلات می باشند.

 

-همسر وفرزندان شهدایی که تا پایان سال 1385 بصورت جمعی به بانک معرفی وتسهیلات بانکی را دریافت نموده اند ،پس از انتقال ملک وتسهیلات به یکی

از وراث با توافق سایر اعضائ خانواده شهید میتوانند بصورت مجزا از تسهیلات استفاده نمایند.

 تسهیلات مشارکت مدنی برای احداث وتکمیل ساختمان به اقشار خاص:

 سقف تسهیلات پرداختی برای ساخت مسکن در کلیه شهرها معادل سقف تسهیلات طرح مهر در حال حاضر 200 میلیون ریال جهت احداث واحدهای

غیر صنعتی و 250 میلیون ریال جهت احداث واحدهای مسکونی با استفاده از فن آوری نوین می باشد.

دوران فروش اقساطی : با احتساب دوران مشارکت20 سال( دوره مشارکت 2 سال)

نرخ سود :4%

قیمت پایه ارزیابی به ازائ هر مترمربع :1.500.000 الی 1.800.000 ریال          

 تسهیلات خرید:

 سقف تسهیلات خرید(بدون شرط نوساز بودن ورعایت الگوی مصرف):

شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر250 میلیون ریال

مراکز استانها با جمعیت کمتر از یک میلیون نفر 200 میلیون ریال

شهرهای جدید تامعادل سقف تسهیلات مرکز استان متبوعه

سایر شهرها 180 میلیون ریال

روستاها 120 میلیون ریال

 

نرخ سود :4 درصد بدون شرط رعایت الگوی مصرف


بازپرداخت: 20 سال( مشروط بر اینکه این مدت از طول عمر مفید باقیمانده ساختمان تجاوز ننمایدو کیفیت و استحکام ساختمان نیز به تایید ارزیاب بانک درآید.)

روش باز پرداخت اقساط :  تنها به روش ساده می باشد.

 سایر موارد:

-  در مواردیکه واگذاری زمین ویا واحدهای مسکونی از طریق سازمان مسکن وشهرسازی استان ها انجام پذیرد اوراق واگذاری از قبیل برگه یا قرارداد

واگذاری همراه با تعیین حدود اربعه زمین ملاک ارائه تسهیلات از سوی بانک می باشد.